Network Menu

Medlemsansökan

till SWEA Genève.
 
Var vänlig fyll i nedan blankett och klicka på Skicka för att sända iväg den. Medlemsavgiften är CHF 75.- för helår och betalas direkt in på SWEA Genèves konto CCP 50-334541-3 med IBAN CH46 0900 0000 5033 4541 3. Kom ihåg att notera ditt namn på betalningsavin.  
 

Ansökan om medlemskap i SWEA Genève

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering