Network Menu

Medlemsansökan

till SWEA Genève.

Var vänlig fyll i nedan blankett och klicka på Skicka för att sända iväg den.

Medlemsavgiften är CHF 75.- för helår och betalas direkt in på SWEA Genèves konto CCP 50-334541-3 med IBAN CH46 0900 0000 5033 4541 3. Kom ihåg att notera ditt namn på betalningsavin.